Power to gas cluster

Power to gas bedrijvencluster Vlaanderen

De “Platform Power-to-Gas” bedrijvencluster werd opgericht naar aanleiding van de  “Power-to-Gas Roadmap-studie voor Vlaanderen (2014-2016).  In de roadmap studie zijn een aantal verschillende Power-to-Gas opties die vandaag beschikbaar zijn geanalyseerd op economische haalbaarheid en is bepaald hoe de Vlaamse industrie een sterke rol kan spelen in deze toekomstige markt.

Een van de conclusies van deze roadmap is dat waterstof- en power-to-gas demonstratieprojecten nodig zijn in Vlaanderen, om zo de nodige expertise op te bouwen bij deze bedrijven en markten en regelgeving verder te ontwikkelen.

Een andere vaststelling is dat er in Vlaanderen reeds een sterke waterstofindustrie aanwezig is met internationale spelers die een significante productie hebben in Vlaanderen. Ook wat betreft hernieuwbare energie heeft Vlaanderen belangrijke spelers, met bv. aanzienlijke wind- en zonne-energieproductie in de Noordzee en de havens in Antwerpen en Gent.

Een cluster is gevormd met een 20-tal bedrijven die zich situeren over de gehele waardeketen heen, van productie van hernieuwbare energie (wind, zon) over waterstoftechnologie (electrolyse en compressie) tot eindgebruikers van waterstof (transportsector, chemie).  Deze power-to-gas cluster is geselecteerd voor financiële ondersteuning door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

De coördinatie van de cluster wordt gedaan door WaterstofNet.

In deze cluster zullen een aantal activiteiten rond kennisuitwisseling rond power-to-gas lopen,  maar de belangrijkste doelstelling is om de in de roadmap voorgestelde demonstratieprojecten verder uit te werken, de haalbaarheid ervan te toetsen en de meest beloftevolle projecten effectief te gaan realiseren.  De cluster staat open voor nieuwe leden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en complementair zijn aan de huidige partners.

Activiteiten van de cluster

  • Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond power to gas in Vlaanderen.
  • Uitwerken van creatieve business modellen die in de toekomst kunnen leiden tot een interessante winstgevende power-to-gas markt.
  • Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw met betrekking tot power to gas concepten.
  • Profilering van de Vlaamse industrie binnen de Europese power-to-gas markt.
  • Optreden als representatieve gesprekspartner op Vlaams-Belgisch niveau in strategische discussies met betrekking tot de transitie naar hernieuwbare energie en het potentieel van waterstof daarbij.

Contact

Voor meer informatie over de power-to-gas cluster kunt u contact opnemen met:

Isabel François – WaterstofNet vzw    +32 (0) 478 98 21 40

Isabel.Francois@waterstofnet.eu

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid
en wordt uitgevoerd door Agentschap Ondernemen.